Slovensky English
Page: 1

16 Oct 2007 14:43
Icon Moment??lne si ako bas??k hĞad??m kapelu z PB/PU/IL/TN a okolia. Preferovan?? ??t??l rock, pop, funky, m??e by?? i niečo in?, nie v??ak punk. Po ukončen? ??t??dia na V? ma u? nebav? by?? s??m kapela Smile Tak pokiaĞ m??te z??ujem, pros?m, ozvite sa!
-- Ghaan
 
16 May 2007 15:39
Icon Pred dvoma d??ami som obdr?al cez formul??r na str??nkach odkaz "ahoj a na m??a si spom?na??? aspo?? podĞa mena?". No, čo m??m poveda??, naozaj si nespom?nam, preto?e sa dot??čn??/?? zabudol podp?sa??. Tak treba chybu napravi??, aby som si mohol spomen????, ok? S?ce je to len jedna veta, ale i tak mi v??ta hlavou, komu asi ch??bam... Very Happy
-- Ghaan
 
23 Mar 2007 15:43
Icon Toto je ??vaha - no sk??ste h??da?? o čom, čo by u? len mohlo tr??pi?? vysoko??kolsk?ho ??tudenta, ak nie... (viac v čl??nku) ...
-- Ghaan
 
16 Feb 2007 19:14
Icon Tak som konečne zaktualizoval str??nky a pridal p??r fotografi?. Teraz je u? taktie? mo?n? op??? p?sa?? koment??re k jednotliv??m čl??nkom, akur??t budem musiet prida?? nejak?? nov?? "feature" proti spamu, lebo zase mi m?j blog za chv?Ğu zachyt? nejak?? spamovac? bot, fuj otrava! Crying or Very sad ...
-- Ghaan
 

archived topics   
NoSoftwarePatents CreativeCommons License Valid XHTML Valid CSS PHP Powered MySQL Powered Dorgem Powered WengoPhone - OpenWengo RSS Feed
Page generated in 0.031 seconds